يكشنبه 10 ارديبهشت 1396 برگزاری اتاق فکر دانشجویی برای نقد فیلم « ابد و یک روز»روز یکشنبه مورخ 3/2/96 دانشجویان عضو انجمن علمی علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور مرکز دزفول، با حضور اساتید محترم جناب آقای دکتر کوپایی، جناب آقای معتمد دزفولی، جناب آقای باقری و 70 نفر از دانشجویان رشته های مختلف اتاق فکر دانشجویی برای نقد و تحلیل جامعه شناسی فیلم « ابد و یک روز» تشکیل گردید .در این جلسه ابتدا فیلم با ویدئو پروژکتور پخش گردید، سپس هر یک از اساتید محترم حاضر در جلسه، نقد و تحلیل جامعه شناسی از فیلم نمودند و پس از آن دانشجویان با پرسش از ایشان پاسخ خود را دریافت داشتند. از مهمترین مسائل مطرح شده توسط اساتید محترم می توان به: الف- معضل فقر،      ب-معضل اعتیاد،    ج-نهاد خانواده به عنوان اصلی ترین نهاد و زیرساخت جامعه، قابلیت هایی که یک خانواده یا جامعه دارد،      د- نمود آنها(فقر و اعتیاد)در نهاد خانواده و چرا فقر و اعتیاد نمی گذارد قابلیت های آن خانواده بروز کند،  ه-کارگردان در فیلم این خانواده را به عنوان نمادی از کل جامعه، و اثر فقرو اعتیاد را در پیکره کل جامعه نشان داده بود.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما