شرایط صدور و تحویل مدرک مشمولین نظام وظیفه  
ج-1)- ملاک رسیدگی به پرونده دانش آموختگی برای صدور مدرک دانشجویان مشمول که از معافیت تحصیلی استفاده می کردند ؛ پس از اتمام واحدهای دوره و اعلام لغو معافیت تحصیلی به ناجا ؛ همان مدرک مشخص کننده نظام وظیفه زمان پذیرش و ثبت نام است .
ج-2)- ملاک تحویل مدرک  به دانش آموختگان مشمول که قبلاً از معافیت تحصیلی استفاده می کردند ؛ پس از اتمام واحدهای دوره و اعلام لغو معافیت تحصیلی به ناجا ؛ ارائه مدرک مشخص کننده نظام وظیفه ی جدید پس از لغو معافیت تحصیلی آنان است .
ج-3)- برای افرادی که به عنوان دانشجوی اخراجی به علت اتمام سنوات مجاز به ناجا معرفی و لغو معافیت تحصیلی شده و پس از آن با ارائه گواهی اشتغال به خدمت و با مجوز بازگشت به تحصیل از کمیسیون موارد خاص مجدداً به تحصیل ادامه و سپس دانش آموخته می شوند ؛ تحت هیچ شرایطی اعلام دانش آموختگی به ناجا امکان پذیر نیست.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما