فرم ها و مراحل تقاضاي توليدات دانشجويي

به اعلام سرپرست محترم حوزه معاونت پژوهشي استان خوزستان دانشجويان محترم    مي توانند به شرح زير از طريق پورتال دانشگاه پيام نور استان خوزستان روند ومراحل تقاضاي توليدات دانشجويي وهمچنين فرم هاي مربوط را دريافت نمايند .
www.khpnu.ac.ir
(منوي مديريت اداره پژوهش و كار آفريني ،خدمات پژوهشي ،توليدات دانشجويي )

 
امتیاز دهی
 
 

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما